Foredrag

Indbydelse

Høring om partnervold mod mænd
Tirsdag 2.maj 2017 kl. 13.30-16.30 - I fællessalen på Christiansborg Arrangør: Hans Christian Schmidt, MF

med støtte fra foreningen Hjælp Voldsofre.

Vold i nære familierelationer er et stort problem, som rammer alt for mange mennesker hvert år. Lige i underkanten af 50.000 mennesker er ofre for volden. De fleste er kvinder. Men også godt og vel 13.000 mænd rammes af volden hvert år i Danmark. Disse mænds historier kaldes også de ufortalte historier, fordi de berørte mænd oftest skammer sig for meget til at søge hjælp.

Program:

13.30: Velkomst ved MF Hans Christian Schmidt, medlem af Folketingets Ligestillingsudvalg.

13.35: Åbning ved MF Jakob-Engel-Schmidt, Ligestillingsordfører for Venstre.

13.45: En mands historie. Ved forfatter Elsa Holmer.

14.10: Hvad ved vi om partnervold mod mænd. Ved konsulent i Socialstyrelsen, Gráinne C. ddddd Stevenson.

14.25: Erfaringer fra praksis. Fortællinger fra mandecentrets beboere, udsat for vold. Ved dddd coach Jørgen Juul Jensen, Mandecentret i København.

14.40: Svendebjerggård. Når mænd og kvinder arbejder sammen. Ved forstander Lise dddddJordahn, Svendebjerggård.

14.55: Kaffepause
15.20: Foreningen Hjælp Voldsofre. Ved psykolog, bestyrelsesmedlem Per Bernth Jensen. 15.30: Dialog mod vold. Ved direktør Susanne Magnusson, Dialog mod vold.
15.45: Partiernes ligestillingsordføreres kommentarer til indlæggene + general debat.

Rasmus Langhoff Horn, Socialdemokratiet Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti
Jakob Engel-Schmidt, Venstre

16.30: Afslutning.

Tilmelding til: Elsa@elsaholmer.dk – (Senest torsdag d. 27. april) Deltagerbetaling: kr. 75 - Betaling til: Konto nr: 9388 Reg nr: 0001139029